1-daagse cursus Benzine blending

Personen die te maken hebben met het blenden van benzine

Deze cursus is specifiek bedoeld voor personen die te maken hebben met het blenden van benzine, alsmede de inkoop, kwaliteitsbewaking, op- en overslag of verkoop van benzine. In eerste instantie is deze cursus bedoeld als een vervolg op de 4-daagse Olieproducten cursus, maar tevens kunnen personen deelnemen die deze cursus achtergrond voldoende bezitten, bijvoorbeeld opgedaan door werkervaring.

Benzine blending componenten en het blending-proces

De benzine blending componenten en het blending-proces zijn belangrijke gegevens voor de uiteindelijke productie van een geschikte autobenzine. Op deze dag behandelen we de technische en economische aspecten van het blenden in relatie tot de internationale specificaties. Gedegen kennis van de benzinecomponenten en het blend proces is cruciaal voor een blender. Echter, vanwege de complexiteit van benzine en de componenten is een overzicht van alle aspecten noodzakelijk.

Kennis en inzicht in de componenten en additieven van autobenzine

Het verkrijgen van kennis en inzicht in de componenten en additieven van benzine bekeken vanuit een technische en economische invalshoek vormt het uitgangspunt voor deze cursus. Met deze kennis en inzichten kan de deelnemer juiste beslissingen nemen rond de selectie van componenten en inspelen op ‘quality give-aways’, wat weer kan helpen om kosten te besparen.

Theoretisch gedeelte

Deze cursus kent alleen een theoretisch gedeelte en omvat de volgende onderwerpen:

  • Overzicht van de productie van de benzinecomponenten en hun chemische achtergrond
  • Benoemen van de (bio)componenten voor benzine blending en hun eigenschappen
  • Benzine voor de automotor
  • Samenstelling van benzine en de selectie van de blending componenten
  • Interpretatie van en discussie over benzine specificaties (EN/ASTM/RBOB)
  • Benzineblend berekeningen
  • Benzineblend installaties, opslag van benzine
  • Benzine additieven en additivering

Cursusboek en Oiltraining blending model

De deelnemers ontvangen een cursusboek met gerichte informatie en een kopie van het Oiltraining blending model. De cursus wordt afgesloten met een Certificaat van deelname. De groepsgrootte is beperkt tot 12 personen, om de interactiviteit tijdens de dag te waarborgen en voldoende gelegenheid te kunnen bieden voor uw persoonlijke situatie.

Cursustijden

De cursustijden zijn van 09.30 tot 12.15 uur en van 13.15 tot 16.00 uur en wordt bij een Saybolt locatie in de Nederlandse, Engelse of Duitse taal verzorgd.

Cursuskosten

De kosten van deze cursusdag bedragen € 845,= per deelnemer (excl. BTW, inclusief lunch).
Deze cursus is ook als een in-company cursus te verzorgen (op aanvraag).

  • to get the point..