Oiltraining B.V. - ook voor professioneel advies

Dank u voor uw interesse in de Oiltraining B.V. advisering diensten. Deze diensten worden behandeld en verzorgd door uw contactpersoon bij Oiltraining B.V. - Ton Visser met waar nodig inzet van professionals uit diverse vakgebieden.

Oiltraining B.V. - ook voor professioneel advies

Uw organisatie heeft concreet een olie, chemie of biobrandstof gerelateerd (onderzoeks-)vraag en u zoekt extern naar professioneel technisch en tevens op maat advies?

Uw medewerkers worstelen regelmatig met specifieke, vaak praktische olie, chemie of biobrandstof gerelateerde klantvragen? En uw organisatie heeft onvoldoende tijd en mensen en/of middelen om deze medewerkers direct op de hoogte te brengen, en te houden, over deze klantvragen?

Uw organisatie zoekt een 'second opinion', of een luisterend oor, voor specifieke vragen omtrent de kwaliteit, de kwantiteit of (on)mogelijkheden tot op- en/of overslag of transport van olie, chemie of biobrandstof producten?

Wat uw onderzoeks-, klantvraag of productprobleem ook is: neemt u contact op met Oiltraining B.V. als uw partner voor advies! Advisering kan met Oiltraining B.V. voor on-site, voor op uw kantoor, via email of via online, voor een kortere dan wel een lang adviseringstraject.

Bespreek vrijblijvend uw vraag of probleem met Ton Visser en verwacht een professioneel antwoord of op maat advies!

...