1-daagse cursus Introductie tot de Aardolie-industrie en olieproducten

Werkzaam in de energie-, aardolie- en/of raffinage-industrie

Deze cursus is bedoeld voor alle deelnemers die net werkzaam zijn, of gaan werken, in de energie-, aardolie- en/of raffinage-industrie of in de (op/overslag van) olieproducten. De cursus geeft een globaal overzicht van de aardolie-industrie en de belangrijkste eigenschappen van de olieproducten zoals LPG, benzine, kerosine, gasolie en (residuale) stookolie. 

Een overzicht van de basiselementen van de aardolie-industrie

Deze cursus geeft een compact overzicht van de basiselementen van de aardolie-industrie, van de raffinage van aardolie en de eigenschappen van de belangrijkste aardolieproducten en hun (commerciële) handelsnamen worden vermeld. 

De belangrijkste eigenschappen van de olie-industrie en haar producten

De deelnemer zal aan het einde van deze dag de belangrijkste eigenschappen van de aardolie-industrie en haar producten kunnen benoemen.

Theoretisch gedeelte

Deze cursus kent alleen een theoretisch gedeelte en omvat de volgende onderwerpen:

  • Inleiding, waarin kort de aardolie-industrie als bedrijfstak wordt behandeld
  • Aardolie: wat is aardolie? Vindplaatsen en de productie- & verbruiksaspecten; inleiding tot de koolwaterstoffen
  • Raffinaderij: wat is een raffinaderij, haar productenpallet en de belangrijkste processtappen
  • Aardolieproducten: welke zijn er? Overzicht en belangrijkste eigenschappen van de aardolieproducten en hun (industrie/handels)naamgeving

De deelnemers ontvangen een compact naslagwerk/hand-out, welke eveneens als informatiebron dienst zal doen. De cursus wordt afgesloten met een Certificaat van deelname. De groepsgrootte is beperkt tot 12 personen, om de interactiviteit tijdens de dag te waarborgen en voldoende gelegenheid te kunnen bieden voor vragen.

Cursustijden

De cursustijden zijn van 09.30 tot 12.15 uur en van 13.15 tot 16.00 uur en wordt bij Saybolt Vlaardingen of op een nader aan te geven locatie in Nederland verzorgd.

Cursuskosten

De kosten van deze cursusdag bedragen € 845,= per deelnemer (ex. BTW, inclusief lunch).
Deze cursus is ook als een in-company cursus te verzorgen (op aanvraag).

  • to get the point..