1-daagse cursus Gasolie blending

Personen die te maken hebben met het blenden van gasolie/diesel

Deze cursus is specifiek bedoeld voor personen die te maken hebben met het blenden van gasolie en diesel producten, alsmede de inkoop, kwaliteitsbewaking, op- en overslag of verkoop van gasolie/diesel. In eerste instantie is deze cursus bedoeld als een vervolg op de 4-daagse Olieproducten cursus, maar tevens kunnen personen deelnemen die deze cursus achtergrond voldoende bezitten, bijvoorbeeld opgedaan door werkervaring.

Gasolie blending componenten en het blending-proces

Het blenden en het blending proces van gasolie en dieselproducten is vanuit diverse oogpunten zeer belangrijk, echter hoofdzakelijk vanwege economische- en milieuaspecten. Te denken valt aan onder andere aan de EU normen voor gasolie/diesel die dan ook als uitgangspunt dienen voor blenders en het blendproces. Er vind daarmee een verschuiving plaats naar het zo optimaal en economisch blenden, met als gegeven de diverse specificatie-eisen van een (bio) gasolie en dieselproduct.

Kennis en inzicht in de componenten en additieven van gasolie/diesel

Het verkrijgen van kennis en inzicht in de componenten en de additieven van gasolie en dieselproducten en de daarbij behorende blending aspecten bekekenen vanuit een technische, economische of milieu invalshoek. Met de verkregen kennis en inzichten kan de deelnemer juiste beslissingen nemen rond de selectie van componenten en inspelen op ‘quality give-aways’, wat weer kan helpen om kosten te besparen.

Theoretisch gedeelte

Deze cursus kent alleen een theoretisch gedeelte en omvat de volgende onderwerpen:

  • Overzicht van de productie van (bio)gasolie componenten en hun chemische achtergrond
  • Benoemen van de componenten voor gasolie/diesel blending en hun eigenschappen
  • Gasolie/dieselkwaliteit voor dieselmotoren
  • Samenstelling van gasolie en diesel en de selectie van de blending componenten
  • Interpretatie en discussie over (bio)gasolie en autodieselolie specificaties (EN 590/EN 14214)
  • Gasolie blendberekeningen
  • Gasolie blendinstallaties; opslag van gasolie en diesel
  • Gasolie additieven en additivering

Cursusboek en Oiltraining blending model

De deelnemers ontvangen een cursusboek met gerichte informatie en een kopie van het Oiltraining blending model. De cursus wordt afgesloten met een Certificaat van deelname. De groepsgrootte is beperkt tot 12 personen, om de interactiviteit tijdens de dag te waarborgen en voldoende gelegenheid te kunnen bieden voor uw persoonlijke situatie.

Cursustijden

De cursustijden zijn van 09.30 tot 12.15 uur en van 13.15 tot 16.00 uur en wordt bij een Saybolt locatie in de Nederlandse of Engelse taal verzorgd.

Cursuskosten

De kosten van deze cursusdag bedragen € 845,= per deelnemer (excl. BTW, inclusief lunch).
Deze cursus is ook als een in-company cursus te verzorgen (op aanvraag).

  • to get the point..