1-daagse cursus Stookolie Blending

Personen die te maken hebben met het blenden van residuale stookolie

Deze cursus is specifiek bedoeld voor personen die te maken hebben met het blenden van residuale stookolieproducten en marine fuel oils, alsmede de inkoop, kwaliteitsbewaking, op- en overslag of verkoop van stookolie. In eerste instantie is deze cursus bedoeld als een vervolg op de 4-daagse Olieproducten cursus, maar tevens kunnen personen deelnemen die deze cursus achtergrond voldoende bezitten, bijvoorbeeld opgedaan door werkervaring.

Stookolie blending componenten en het blending-proces

Het blenden en het blending proces van (marine) stookolie is vanuit diverse oogpunten zeer belangrijk, echter hoofdzakelijk vanwege economische- en milieuaspecten. Recentelijk zijn de wijzigingen in uitstoot vanuit MARPOL en de EU bekende gegevens voor blenders van de destillaat en residuale stookolie marine producten. Er vind daarmee een verschuiving plaats naar het zo optimaal en economisch blenden, met als gegeven het zwavelgehalte.

Kennis en inzicht in de componenten van de residuale stookolie

Het verkrijgen van kennis en inzicht in de componenten van de residuale stookolie en de daarbij behorende blending aspecten bekekenen vanuit een technische en economische invalshoek. Met de verkregen kennis en inzichten kan de deelnemer juiste beslissingen nemen rond de selectie van componenten en inspelen op ‘quality give-aways’, wat weer kan helpen om kosten te besparen.

Theoretisch gedeelte

Deze cursus kent alleen een theoretisch gedeelte en omvat de volgende onderwerpen:

  • Overzicht van de productie van stookolie componenten en hun chemische achtergrond
  • Benoemen van de componenten voor residuale stookolie blending en hun eigenschappen
  • Residuale stookolie voor (scheeps)dieselmotoren
  • Samenstelling van residuale stookolie en de selectie van de blending componenten
  • Interpretatie van en discussie over stookolie specificaties (ISO, CIMAC)
  • Stookolie blendberekeningen
  • Stookolie blend installaties, opslag van stookolie
  • Stookolie additieven en additivering

Cursusboek en Oiltraining blending model

De deelnemers ontvangen een cursusboek met gerichte informatie en een kopie van het Oiltraining blending model. De cursus wordt afgesloten met een Certificaat van deelname. De groepsgrootte is beperkt tot 12 personen, om de interactiviteit tijdens de dag te waarborgen en voldoende gelegenheid te kunnen bieden voor uw persoonlijke situatie.

Cursustijden

De cursustijden zijn van 09.30 tot 12.15 uur en van 13.15 tot 16.00 uur en wordt bij een Saybolt locatie in de Nederlandse, Engelse of Duitse taal verzorgd.

Cursuskosten

De kosten van deze cursusdag bedragen € 845,= per deelnemer (excl. BTW, inclusief lunch). Deze cursus is ook als een in-company cursus te verzorgen (op aanvraag).

  • to get the point..