1-daagse cursus Biodiesel

Kennismaking: grondstoffen, productie, opslag en gebruik van biodiesel

Deze 1-daagse cursus is gericht op de kennismaking met grondstoffen, productie, opslag en gebruik van biodiesel en bedoeld voor medewerkers die te maken krijgen met opslag, bewerking of blending van biodiesel of met klanten hierover moeten kunnen communiceren. Deze cursus geeft de noodzakelijke kennis en geeft inzicht in het complexe veld van biodiesel en de grondstoffen.

Beter inspelen op de veranderingen door het gebruik van biodiesel

Deze cursus leert beter in te spelen op de veranderingen door de introductie en gebruik van biodiesel in de (marine)gasolie- en dieselbrandstoffen markt, door het opdoen van kennis en het ontwikkelen van inzicht in de productie en eigenschappen van biodiesel en de grondstoffen.

Demonstratie van de omzetting van plantaardige olie in FAME (biodiesel)

Tijdens deze cursusdag wordt in stappen het omzetten van een plantaardige olie tot FAME (biodiesel) gedemonstreerd. Deze demonstratie kan in het Saybolt laboratorium maar ook op locatie worden verzorgd.

Theoretische gedeelte

Deze cursus kent een theoretisch gedeelte (met demonstratie) en bespreekt de volgende onderwerpen:

 • De grondstoffen:
  • de eigenschappen en chemische samenstelling van (plantaardige) oliën en vetten.
  • de verschillen in eigenschappen
  • het interpreteren van de analysegegevens
  • aspecten van op- en overslag

 • De processing:
  • de belangrijkste processen
  • verestering met methanol in aanwezigheid van een basische katalysator
  • chemische reacties
  • de reactieproducten

 • De eigenschappen van biodiesel:
  • specificaties van biodiesel
  • kwaliteitsparameters van biodiesel (FAME)
  • aandachtspunten bij opslag en blending

 • De invloed van biodiesel in minerale dieselolie:
  • specificaties van autodieselolie
  • brandstofkwaliteit in vergelijking tot minerale dieselolie
  • voor- en nadelen van het bijblenden van biodiesel
  • gepubliceerde ervaringen

De deelnemers ontvangen een compact naslagwerk/hand-out met gerichte informatie. De cursus wordt afgesloten met een Certificaat van deelname.

Cursustijden

De cursustijden zijn van 09.30 tot 12.15 uur en van 13.15 tot 16.00 uur en wordt bij een Saybolt locatie in de Engelse of Duitse taal verzorgd.

Cursuskosten

De kosten van deze cursusdag bedragen € 845,= per deelnemer (excl. BTW, inclusief lunch).
Deze cursus is ook als een in-company cursus te verzorgen (op aanvraag).

 • to get the point..